Raw water = levend water

De rol van water voor lichaam en geest

Water is zeer belangrijk als vloeistof in onze lichaamscellen. Een volwassene kan weken zonder eten, maar slechts dagen zonder water. En bij tekorten aan water treden na slechts enkele uren reeds lichaamsreacties op.

Een gezond lichaam is een lichaam dat veel water drinkt.

Waarom bergwater drinken, je de eeuwige jeugd schenkt?

Water absorbeert veel warmte zelfs voordat het heet wordt. Daarom reguleert water onze constante lichaamstemperatuur. Omdat water hitte langzaam opneemt en loslaat, reguleert het de snelheid waarmee de temperatuur van de lucht in onze omgeving verandert

-advertentie-
Adverteren op Bart Maes? Neem contact op »

Water is een universeel oplosmiddel. Omdat water meer substanties oplost dan enig andere vloeistof. Dat betekent dat water substanties meevoert. Dat geldt in ons lichaam, in onze huid maar ook in bomen, planten en rivieren. Een gezond lichaam is een lichaam waar veel water gedronken wordt. Nutriënten geraken door water in elke lichaamscel . Afvalstoffen, zware metalen en chemicaliën geraken zo verwijderd door het water in ons lichaam. Goed water schenkt leven. Goed water drinken is de boodschap voor de eeuwige jeugd.

een gezond lichaam heeft water nodig

Een ziek lichaam en een gezond lichaam hebben behoefte aan water. Berg water geeft ons lichaam energie zonder calorieën.

Veel mensen beschouwen water als vanzelfsprekend. We moeten maar eens een dag zonder water zitten en we gaan beseffen hoe belangrijk water voor ons lichaam en geest is. Alle lichamelijke processen worden gedreven door water. Water geeft ons lichaam zelfs energie zonder calorieën.

Een persoon van 70 kg heeft bij een omgevingstemperatuur van 20°C ongeveer 2,75 liter water nodig. In het Westen is dit 0,75 liter dat gehaald wordt uit voedsel en 1,650 liter water in de vorm van drank. 1,7 liter wordt dagelijks uitgescheiden door de urine, 0,5 liter door transpiratie, 0,4 liter door uitademen en 0,15 liter via de stoelgang.

-advertentie-
Adverteren op Bart Maes? Neem contact op »

‘Het hoogste goed is als water, dat alle dingen voedt zonder inspanning’ Lao Tzu

Viktor Schauberger (1885-1958). Water leeft.

Levend water is zijn ontdekking. Rauw water.

Wellicht is Viktor Schauberger de eerste grote deskundige op het gebied van water. Hij is sterke voorstander van zuiver bergwater. Met zijn waarnemingsvermogen wist hij als geen ander dat alles met elkaar verbonden is. Als boswachter, natuuronderzoeker en uitvinder wist Viktor Schauberger dat dieren, planten, stenen, water en aarde met elkaar verbonden zijn.

“Wie de fenomenen die ik ontdekt heb, wil natrekken, zal moeten gaan meten in de natuur. Zelfs dan nog zal hij de essentie echter missen, omdat de subtiele natuurinvloeden alleen waar te nemen zijn met het gevoel. Ze zijn niet te berekenen omdat ze voortdurend transformeren. Ik ben mij ervan bewust dat dit moeilijk te accepteren is voor intellectueel ingestelde mensen, maar als de waterbouwkundigen blijven volhouden dat water een levenloze, door wetenschappelijk formules gedefinieerde substantie is, laat hen dan ook als zij ziek zijn een wiskundige brengen in plaats van een dokter. ”

bergwater is gezond levend water

Wat is gezond levend water ? Wat is rauw water? Zelfontspringend en onbehandeld bergwater is het antwoord

Goed water heeft een volledige cyclus ondergaan. Verdamping uit bossen en oceanen door de opwarming van de zon. Wolken worden gevormd. Uit deze wolken valt regen. Deze regen sijpelt in de koele aarde. Dieper en dieper en neemt mineralen met zich mee. Door de aanwezigheid van geladen mineralen (elektrolyten), de afkoeling, de spiraalvormige beweging van water ontstaat er magnetische spanning. Door de negatief geladen spanning wilt het water terug naar boven. Om zich te ontladen met de positief geladen atmosfeer. Het bergwater zoekt zijn weg naar boven. Uit de bron komt vervolgens rijp water. Rauw water-. Levend water. Dit bergwater bevat eens scala van mineralen en heeft een hoge bio-magnetische spanning of met andere woorden kracht of vitaliteit. Deze energetische kracht van rijp bergwater benut je als planten, dieren en mensen ervan drinken. Het water is zo een drager van energie.

Volgens Viktor Schauberger: “goed gezond water is water zoals dat uit de bronnen hoog in de bergen stroomt.”

kat drinkt van water uit een bron zeer gezond