Wat is de droogrest van water?

De droogrest van water is hetgeen dat overblijft nadat het water verdampt is. In principe zijn dit de mineralen die in het water zitten.

 Gedistilleerd water is dood water, het heeft een droogrest van < 50mg/liter

Is een zo laag mogelijke droogrest in water nastreven verleden tijd?

Vroeger werd door gezondheidsfreaks aangenomen dat de droogrest van water zo laag mogelijk moest zijn. De theorie hierachter was dat mineralen in water moeilijk worden opgenomen door het lichaam en het zo onnodig belasten. Aangenomen werd dat het enige doel van water het zuiveren van lichaam was. Ook ik, die voorheen heel wat gelezen had over gezond water, dacht dit. Vandaag, met mijn diepgaande algemene kennis over voeding en gezondheid en door mezelf te verdiepen in water, zie ik dit anders. Gedistilleerd water is dood water.

Wat zijn colloïdale mineralen in water?

Colloïdale mineralen zijn zeer kleine deeltjes organische of anorganische mineralen in een vloeibaar medium zoals water. Ze zijn zo klein dat ze niet zinken naar de bodem of blijven drijven op het water. Ze hebben een elektromagnetische lading. Ze worden beter opgenomen door het lichaam dan organische en anorganische mineralen, die bestaan uit grotere deeltjes.

-advertentie-
Adverteren op Bart Maes? Neem contact op »

Wat zijn anorganische en organische mineralen en spoorelementen?

Anorganische mineralen zijn mineralen en spoorelementen die aanwezig zijn in de grond, bijvoorbeeld gesteenten. Ze zijn voor de mens moeilijk opneembaar. Organische mineralen en spoorelementen zijn afkomstig van planten of dieren. Ze bevinden zich in een gecheleerde (gebonden) vorm, dit betekent dat ze gekoppeld zijn aan een eiwit. Ze zijn voor de mens gemakkelijk opneembaar.

Wat is de gemiddelde opname capaciteit door het lichaam van mineralen?

Colloïdale mineralen: 70 à 90%
Anorganische mineralen: 5 à 35%
Organische mineralen: 40 à 60%

Mineralen in water zijn noodzakelijk voor bio-chemische reacties in ons lichaam

Mineralen veroorzaken actieve reacties in ons lichaam. Zonder mineralen zijn we dood. Maar ook water is zonder mineralen dood water. Vissen gaan dood in gedistilleerd water. Met andere woorden in water zonder mineralen gaat alle leven dood.

-advertentie-
Adverteren op Bart Maes? Neem contact op »

Door water is er ionisatie. Ionisatie is het loslaten of verkrijgen van elektronen. Zonder mineralen vindt er geen (of zeer weinig) ionisatie van water plaats. Anders gezegd, zonder mineralen in water neemt er geen uitwisseling van elektronen plaats. En zonder deze biochemische reacties, is er geen leven.

Een belangrijke factor die water in staat stelt de meeste substanties op te lossen, is elektrische polariteit. De mens (en ieder levend wezen) benut het krachtige vermogen van water om dingen op te lossen. Veel van de menselijk biologische reacties zijn het gevolg van bio-elektrische veranderingen. Water zonder mineralen geleidt geen stroom en veroorzaakt weinig bio-elektrische veranderingen. Alleen water met mineralen geleidt stroom en geeft je energie.

Water met een zeer lage droogrest is onnatuurlijk.

In de natuur bestaat geen 100% H2O (water)

Waarom zouden we dan water met een zeer lage droogrest nastreven? Het is onnatuurlijk. Michael Mascha, doctor in de antropologie en oprichter van finewaters.com stelt in zijn boek De unieke smaak van mineraal water: “Er bestaat geen zuiver water, zijnde puur H2O. Natuurlijk water bevat mineralen. Door de mineralen te verwijderen wordt het water zuur en agressief, wat wil zeggen dat het zal proberen de verwijderde mineralen te vervangen. Water dat werd behandeld door distillatie of omgekeerde osmose zal zuur worden als het in contact komt met lucht. De kooldioxide die door de lucht wordt verspreid, gaat een reactie aan met het water en neemt de plaats in van de verwijderde mineralen of stoffen”.

De conclusie is dat water met zeer lage droogrest geen geschiedenis heeft en onvolkomen water is.

Water met voldoende mineralen verhoogt het elektrisch potentieel van ons lichaam en daarmee het vermogen om trillingen of energie op te slaan. Een droogrest van 0 nastreven in water dat we drinken is geen goed idee. Gedistilleerd water met een droogrest van 0 wordt geklasseerd als ‘onvolkomen’ water. Gedistilleerd water ontbeert fijnstoffelijke energieën (mineralen) die wezenlijk bijdragen tot gezondheid. Gedistilleerd water heeft geen geschiedenis meer, geen herinnering en kan je onmogelijk gezondheid schenken.

Hoeveel droogrest in water is ideaal?

Water met zeer weinig mineralen, minder dan 50mg/liter is voor dagelijks gebruik niet aan te bevelen. Het is agressiever of onstabieler water. Het vermindert als het ware de elektrische vitaliteit van je lichaam.

Water met meer dan 500mg/liter droogrest is té mineraalrijk voor dagdagelijks gebruik. Hierdoor krijgen we onevenwicht en teveel anorganische mineralen in onze darmen.

Een mineraal gehalte tussen de 50 en 500mg/liter wordt als mineraalarm beschouwd en is sterk aan te bevelen voor dagelijks gebruik. Toch is ook de gezondheid van dit water afhankelijk van welke mineralen en andere stoffen er in zitten.

“Gezond water dient een verscheidenheid van mineralen en spoorelementen te bevatten, zowel om het water gezond te houden als om het menselijk lichaam van elektrische impulsen te voorzien. Drinkwater zonder mineralen of met teveel aan verkeerde mineralen geeft gezondheidsproblemen. We hebben allemaal gezond, goed uitgebalanceerd water nodig.” – Charlie Ryrie, de helende krachten van water, p88,89

Leidingwater door de fabriek of osmose toestel gezuiverd water is geen gezond water

“Gezuiverd water is niet zuiver. Water dat in de fabriek is behandeld, is niet het water dat prachtige kristallen vormt. Wat water nodig heeft is geen zuivering, maar respect.” Aldus Masaru Emoto, die met zijn experimenten met kristallisatie van water wereldfaam verwierf. Bron : Water weet het antwoord, p63, Masaru Emoto

Ik geloof daarom niet echt in waterbehandelingstoestellen, noch in allerlei waterfilters. Ze onttrekken de elektrische capaciteit van water. Er zijn enkele toestellen die beter zijn en via algen terug mineralen trachten toe te voegen. Toch geloof ik meer in natuurlijk mineraal water in glazen flessen.

“Natuurlijk mineraal water is de beste kwaliteit water, vooral als het uit de bergbronnen stroomt. Het beste bronwater glinstert en heeft een helder, blauwachtige kleur. Het bevat mineralen, is heerlijk van smaak en bevordert de gezondheid.” Charlie Ryrie, de helende krachten van water, p92


Als yin en yang in evenwicht zijn, is er balans en gezondheid.

Ying and yang tussen anionen en kationen is belangrijker dan de droogrest van mineraalwater

Een ion is een elektrisch geladen atoom of molecule. Deze ionen kunnen positief en negatief geladen zijn. Negatief geladen ionen noemt men anionen en positief geladen ionen noemt men kationen. Anionen en kationen trekken elkaar aan. Ze zijn yin en yang. Aanvullende krachten. Als yin en yang in evenwicht zijn, is er balans en gezondheid.

“Zonder gezond water kunnen wij niet gezond zijn” Charlie Ryrie, de helende krachten van water, p20

Chloor in water heeft negatieve gevolgen voor de kristalstructuur van dat water.

“Het fotograferen van bronwater (natuurlijk mineraalwater) was opwindend, vooral na onze deprimerende ervaringen bij het fotograferen van de kristallen in kraanwater. In kraanwaters wordt chloor en andere chemische stoffen toegevoegd. Als we in grote steden kraanwater drinken, ruiken we de chloor. We weten allemaal dat dit één van de redenen is waarom kraanwater niet goed is.” Masaru Emoto, maakte wereldfaam met zijn experimenten en ontdekkingen over water en met zijn boek “water weet het antwoord” en “de boodschap van water”

Bron : ‘de boodschap van water’ p21, p34.

”Drinkwater is een primair onderdeel van ons dagelijks voedsel. Wanneer we er schadelijke stoffen aan toevoegen, zoals chloride, dan zouden deze stoffen abnormale moleculen op kunnen bouwen die leiden tot geestesziekte.” tweevoudig Nobelprijswinnaar Linus Pauling

Zoek naar natuurlijk mineraalwater met zo weinig mogelijk chloor. Een chloorgehalte van meer dan 10mg/liter proef je. Een chloor gehalte van meer dan 30mg/liter dat ruik je zelfs lichtjes. Chloor is tevens slecht voor dagelijks gebruik vanwege haar negatieve effecten op de darmflora.

Water met veel chloor is niet geschikt voor fijnproevers, niet geschikt in de fijne keuken. Wie wilt er nu een fijn gerecht verpesten met het hogere gehalte chloor van San Pellegrino?

Laat ons eindigen met de verklaring van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) “De gezondheid van de volkeren hangt af van zuiver water, niet van het aantal ziekenhuizen.”