Extra omega 3? Kies geen visolie, levertraan of supplementen met transvetten, kies voor plantaardig

Gebruik geen visolie maar plantaardige omega 3Dure visolie is té sterk geraffineerd ‘gezuiverd’ om ze te ontdoen van toxische stoffen maar in dit procedé gaan ook haar natuurlijke beschermstoffen verloren. Dure visolie is ook chemisch bewerkt en is wellicht de meest bewerkte olie ter wereld.

Kies liever extra vierge olijfolie i.p.v. visolie als supplement

Extra vierge olijfolie is koud geperst en niet chemisch bewerkt. Extra vierge olijfolie maken is een heel eenvoudig en natuurlijk procedé. De olijven worden na de oogst gewassen, mechanisch ontpit, koud geperst, mechanisch gefilterd en verpakt in donkere flessen. Met andere woorden de olijf is met respect voor de natuur behandeld. Ze heeft geen chemische behandelingen ondergaan en biedt alle vetoplosbare plantaardige micro-delen die de olijf zelf bevat, nl. beschermstoffen zoals vitamine E, squalene, sterolen, polyfenolen oleurpeine, hydroxytyrosol, chlorofyl, lecithine, etc…
Kortom, meer dan 200 plantaardige micro-nutriënten. Deskundigen zijn het erover eens dat die micro-voedingsstoffen belangrijker zijn voor onze gezondheid dan de olijfolie zelf. Extra vierge olijfolie en ‘farmaceutische visolie’ zijn 2 tegenpolen. Extra vierge olijfolie is vitaal en visolie is fataal bij lange termijn gebruik.

-advertentie-
Adverteren op Bart Maes? Neem contact op »

Visolie supplementen niet gezond

Vette vis eten is niet hetzelfde als visolie consumeren. Er is een hemelsbreed verschil. De AHA (Amerikaanse Hart Associatie) beveelt het eten van 2 porties vette vis per week aan. AHA stelt duidelijk dat er geen overtuigend bewijs is dat visolie supplementen gunstig zijn voor hart- en vaatziekten. Ook Dr. He van de Noord-West Universiteit van Chicago kwam na het bestuderen van 200 onderzoeken tot de conclusie dat regelmatig vis eten de kans op ‘ischemische’ beroerte met 13% kan dalen. Maar hij stelt duidelijk dat niet mag geconcludeerd worden dat visolie hetzelfde doet. ‘Er zijn in vis vermoedelijk andere ongekende nutriënten die verantwoordelijk zijn voor het verlaagde risico, voedingsstoffen die niet in visolie zitten’.

Hedendaagse ruwe visolie als supplementen sterk vervuild

Vandaag zijn vissen sterk vervuild door toedoen van de mens en zijn industrie. Zelfs de moedermelk van de Eskimo’s op Groenland is sterk vervuild met pcb’s hetgeen aanleiding geeft tot immuniteit en neurotische problemen bij hun kinderen, aldus de Los Angeles Times op 13/1/04. Testen tonen aan dat vandaag de vis van alle wereldzeeën sterk verontreinigd is. Hoe groter de wilde vis (zoals zalm), hoe groter die verontreinigd is. De pcb’s, dioxines, zware metalen en de methylkwik worden opgeslagen in het vet van vissen. Ook gekweekte vis ontkomt er zeker niet aan, want die krijgt zelf visafval als lunch.

Transvetten en farmaceutische visolie onschuldig als supplementen?

Rond 1900 ging de industrie een waterstofatoompje toevoegen aan plantaardige oliën om ze te harden. Zo ontstond margarine, een lang houdbaar vet. Het leek allemaal onschuldig maar misbaksels van ‘transvetten’ waren het resultaat. Vandaag weet men dat door het toevoegen van een waterstofatoompje aan plantaardige olie, de bijzonder schadelijk ‘transvetten’ ontstaan. Door dit procédé ontstonden fatale vetten die vandaag nog steeds worden gebruikt over de hele wereld. Na 100 jaar begint men langzaam maar zeker de nefaste gevolgen van verharden (hydrogenering) te erkennen. Alleen Denemarken, Nederland en sinds kort ook Amerika hebben maatregelen genomen, nadat reeds vele jaren bekend is dat transvetten nefaste gevolgen hebben voor de gezondheid. Maar het zal zeker nog 50 jaar duren voor ze overal verbannen worden (als ze ooit verbannen zullen worden ?). Farmaceutische visolie is door de verontreiniging van de vis dermate bewerkt dat deze nog weinig lijkt op het vet in vis, zoals de natuur het bedoeld heeft.

-advertentie-
Adverteren op Bart Maes? Neem contact op »

‘Farmaceutische visolie’ als supplement té sterk bewerkt!

Vissen worden gevangen en blijven gemiddeld 1 à 2 weken aan boord van de vissersboot, meestal in gekoelde ruimtes. Daar wordt de vis geselecteerd. Te kleine, te grote, vreemde en oneetbare vissen, worden van elkaar gescheiden. Die gebruikt men om visolie te maken. De eetbare vissen worden verkocht en het afval van deze vissen wordt vaak ook gebruikt voor productie van visolie. Ondertussen is de vis al minstens 2 à 3 weken oud. In de vette delen van de vis, zitten de verontreinigingen opgeslagen (pcb’s, dioxines, methylkwik en zware metalen). Vele organisaties raden het eten van vette vis dan ook af tijdens de zwangerschap. Aangezien dit gif opgeslagen wordt in het vet van de vis, kan men vandaag visolie eigenlijk zo niet meer verkopen zonder deze eerst sterk te raffineren. Tegenwoordig heeft men aan dit sterk raffineren een dure naam aan gegeven ‘farmaceutische kwaliteit visolie’. Hoe gaat men te werk?

Uitsmelten: de vissen en de visafval worden vooreerst gekookt waardoor na langdurig koken de visolie boven komt drijven, een proces dat omschreven wordt als uitsmelten. De eerste zonde, want omega-3 rijke visolie houdt absoluut niet van verhitting en oxideert hierdoor. Er ontstaan vrije vetzuren die men er achteraf weer moet uithalen.

Moleculaire distillatie: deze ruwe visolie (crude fish oil) bevat alle verontreinigheden van de zee, zoals pcb’s, ddt’s, kwik, andere zware metalen, dioxines en smaakt vies. Ze bevat cholesterol en vrije vetzuren. Dit grote probleem maakt de olie niet geschikt voor menselijke consumptie. De visolie industrie vond ‘moleculaire distillatie’ uit. Een ingewikkeld proces waarbij men onder hoge druk de moleculen gaat spitsen, die de merendeel van de verontreinigingen uit de olie wegneemt. Maar ook de belangrijke micronutriënten en zelfs het merendeel van de cholesterol. Maar dit gaf nog geen zuivere olie en nog steeds een olie met een vieze smaak.

Fractioneren: Vervolgens gaat men ‘fractioneren’ en ‘ontgeuren’, de zogenaamde ‘farmaceutische kwaliteit’. Door een sterk chemisch proces van ‘fractionele destillatie’ gaat men de gesatureerde vetten uit de visolie halen en door een verder doorgedreven gesofisticeerde ‘moleculaire distillatie’ gaat men bijna alle pcb’s uit de olie halen. Door chemische interesterificatie gaat men molecules binden. De visolie-industrie noemt dit ‘zuivere, visolie van farmaceutische kwaliteit’. Ik noem dit één van de meest bewerkte, geraffineerde oliën ter wereld. Een 40 olie die te mijden is als de pest. Net zoals geraffineerde suiker, geraffineerde bloem en andere geraffineerde olie, moeten we deze zogenaamd ‘zuivere’ maar sterk geraffineerde visolie mijden voor onze gezondheid. Voeding die geraffineerd is (wat dure visolie zeer zeker is), mist de micro-voedingsstoffen.
Extractie van visolie is zuiver maar niet gezond, kies geen visolie met slechte vetten als supplement

Bij SCFE gaat men in de eerste fase, de ‘extractiefase’, de ‘ruwe visolie’ onder hoge druk (200 tot 600bar) en bij temperaturen tussen de 30 en 150C° koolstofdioxide of een andere chemische stof in een ‘superkritische’ toestand (noch vloeibaar, noch gasvormig) door de cellen van de visolie persen tot ze openbarsten. De tweede stap is de ‘separatie’, waarbij men eruit haalt wat men nodig heeft (bvb DHA of EPA) en later deels kan toevoegen wat verloren is gegaan (bijvoorbeeld vitamine E).

M. Murray en J. Beutler schrijven in hun boek ‘Vetten en olie beter begrijpen’ over SCFE het volgende: ‘Niet goed geïnformeerde kopers en supplementenproducenten zijn gelokt door de lagere temperaturen (en snellere productietijd) tijdens het SCFE-proces. Na geraffineerde olie in massa geproduceerd, levert SCFE spijtig genoeg, de slechtste kwaliteit op. SCFE maakt de olie minder stabiel, veroorzaakt grotere vetperoxidatie, verandert vetprofielen van structuur, vermindert het mineraalgehalte en fractioneert triglyceride formaties. Bovendien bevat SCFA-olie geen fosfolipiden (bvb lecithine) en vitamine E meer. SCFA is voor meervoudig onverzadigde vetten meer schadelijk dan extractie met hexaan (solventen)’ (102).

Deze methode levert een zuiver technisch maar geraffineerd product net zoals witte suiker en wit brood. Maar dit zuiver product is alles behalve gezond, het mist zijn vrienden (de micro-voedingsstoffen die hen in de natuur vergezellen). Wat de fabrikanten ons ook doen geloven; wie voorstander is van puur natuur kan moeilijk voorstander zijn van farmaceutische visolie.

‘Algemene voedingsregel: hoe dichter bij de natuur, hoe beter’ Bart Maes, de bio-veggie man

Geen ‘goedkope visolie’, noch ‘farmaceutische visolie’

Goedkope visolie is niet gefractioneerd en heeft geen chemische moleculaire distillatie ondergaan maar bevat té veel pcb’s, dioxines, zware metalen en methylkwik. Doe de test: plaatst een schaaltje visolie gedurende 5 uur in de koelkast (knijp eventueel een capsule leeg). Als de olie vloeibaar blijft, heb je ‘farmaceutische kwaliteit’, die je moet mijden als de pest omdat ze té bewerkt is. Stolt de visolie, dan heb je onbewerkte visolie gekocht die je dezer dagen eveneens moet mijden vanwege de vervuiling.

Ook levertraan geen optie als gezond supplement

levertraan geen goede keus voor extra omegaLevertraan ontstond als een afvalproduct van de vis, men gaat de lever van de vis persen. Men bekomt visolie, levertraan die tevens rijk is aan vitamine A. Dit was ongezond omdat de levertraan te veel vitamine A bevat voor de mens. Vandaag is gewone levertraan ook té veel verontreinigd.
Dure visolie levert niet de 2 levensnoodzakelijke vetten :linolzuur en alfa linolzuur (omega 3 en omega 6)
Visolie bevat geen linolzuur (omega 6) en bevat geen alfa-linoleenzuur (omega 3), de enige twee levensnoodzakelijke vetzuren die je lichaam niet zelf kan aanmaken.

Visolie geeft slechts een deeltje, plantaardige omega 3, omega 6 en omega 9 het totaal

Visolie geeft je voornamelijk twee niet essentiële vetzuren EPA en DHA. Deze twee vetzuren zijn wel belangrijk maar kunnen door het lichaam 42 zelf aangemaakt worden en behoren tot de tien vetzuren in de omega 3 familie. Noch het essentiële omega 3 vetzuur ‘alfa-linoleenzuur’, noch zes andere omega 3 vetzuren, noch omega 6 worden aangemaakt uit EPA en DHA.

Een plantaardige omega 3, omega 6 en omega 9 met alfa-linoleenzuur en linolzuur geeft je lichaam alle vetzuren die het nodig heeft. Dat is beter, dat is holistisch! Moest je toch kiezen voor visolie dan blijft het sterk aanbevolen om nog steeds voldoende plantaardige omega 3, omega 6 en omega 9 op te nemen.

Wij moeten de vissen beschermen voor onze kinderen en stoppen met visolie

Als we blijven vissen zoals we bezig zijn, zullen onze kinderen alleen nog maar vissen zien op het internet of in enorme kweekbassins. Dan worden alle eetbare vissoorten net zoals batterijkippen. De hedendaagse zalm is dat reeds. Op dezelfde wijze zijn vele vissoorten in hun natuurlijke habitat bedreigd. Stop met de consumptie van visolie. Kies voor plantaardig!

Je lichaam is de held, linolzuur en alfa-linoleenzuur omega 3 en omega 6

Uit linolzuur en alfa-linoleenzuur van plantaardige olie maakt je lichaam alle vetzuren aan die je nodig hebt. Het is een natuurlijk proces. De verhouding omega-3/6 is belangrijk voor een vlotte omzetting. Twee studies hebben berekend welke verhouding omega-3/6 dient te bedragen voor een maximale conversie naar DHA en EPA. Dit bleek één deel omega-3 en twee tot vier delen omega-6 te zijn. (78) Hoe groter het aandeel omega-6 hoe minder alfa-linoleenzuur wordt omgezet. (79) Voor de ideale conversie raadt het FAO een maximale omega-3/6 verhouding aan van 1/10. (78) Een ander test toonde aan dat tot 1/7 (omega-3/6) de conversie perfect verloopt en als het aandeel omega-6 hoger wordt dan 7 delen de conversie naar EPA en DHA duidelijk 43 afneemt. Omgekeerd is dit net hetzelfde. Teveel omega-3 kan de conversie van linolzuur naar AA afremmen omdat zij dezelfde enzymen gebruiken.

‘Van alfa-linoleenzuur en van linolzuur kunnen de meeste gezonde mensen alle natuurlijke omega-3 en omega-6 vetzuren aanmaken die ze nodig hebben’, zegt Udo Erasmus. Artemis Simopoulos en Robinson stellen in hun boek ‘Het Omega Plan’ dat ongeveer 10% van alfa-linoleenzuur wordt omgezet in EPA of DHA? Wetenschappelijke studies tonen aan dat de omzetting tussen de 5% en 20% bedraagt bij gezonde personen en heel uitzonderlijk 0% kan bedragen.(80) Een vetzuurspiegelanalyse kan bepalen of jij bij die enkele uitzonderingen behoort.
Johanna Budwig, Dean Ornich en anderen waarschuwen voor ongezonde supplementen met visolie

Veel en langer bloeden bij menstruatie en wonden, verhoogde ldl cholesterol, onderdrukking van het immuunsysteem, verhoogde bloedsuikerspiegel bij diabetes, verhoogd risico op hersenbloeding, vermindering van het antioxidanten niveau, opgezwollen buik en diarree.

Ziehier enkele uitspraken van specialisten: ‘Tests in andere instituten toonden aan dat dergelijke visolie heel schadelijk is voor zowel mens als dier, omdat zij het functioneren van de organen belemmeren en de lever vergiftigen,’ aldus Johanna Budwig. (81)

‘De dagelijkse inname van visoliesupplementen verlaagt het vitamine E gehalte in het bloed tot beneden het normale niveau,’ (82) aldus Sanders.

‘Wat vele advertenties vergeten te vermelden is dat Eskimo’s één van de hoogste cijfers hebben van hersenbloeding in de wereld,’ aldus Dean Ornisch. Alleen omega-3 gebruiken, verdunt het bloed en veroorzaakt spontane bloedingen. (83) ‘Daarenboven blijken visoliecapsules het cholesterolniveau vaak te verhogen’ (84, 89). ‘Visolie kan enige bescherming bieden tegen hartziekten, maar het kan problemen met diabetes verergeren. Het zet de lever aan meer glucose vrij te geven in de bloedsomloop’ (85, 86, 87). ‘Een studie toonde aan dat visolie de cholesterol gevoeliger maakt voor oxidatie en hierdoor het risico op hart- en vaatziekten verhoogt, hetgeen een hoog alfa-linoleengehalte niet doet’. (95) Een Deense studie toonde aan dat vrouwen die twee jaar lang 4 tot 9 visolie capsules slikten, geen voordelen ondervonden voor zichzelf. De studie werd uitgevoerd door het Deens epidemisch wetenschapscentrum van Kopenhagen.

2x meer hersenbloeding bij baby’s waarvan de moeders visolie slikten tijdens de zwangerschap

Een studie gepubliceerd in ‘British Journal of Obstetrics and Gynaecology’ toonde aan dat moeders die visolie capsules (omega-3) namen tijdens de zwangerschap, 2 keer meer kans hadden op hersenbloeding bij de baby dan zij die niets namen. De moraal: nooit omega-3 zonder omega-6. Omega-3 voorkomt bloedklonters. Dat is positief. Omega-6 laat het bloed stollen. Ook dat is positief. Beide zijn nodig.

Last van ontstekingen? Alfa-linoleenzuur biedt de oplossing, niet visolie!

Ontstekingen van gewrichten, ontstekingen van spieren en ontstekingen van de aders zijn pijnlijke maar soms ook gevaarlijke zaken. Denken we maar aan artrose, reuma, artritis en aderverkalking. Enkele studies hebben uitgewezen dat een chronische ontsteking van de aderwand, aderverkalking kan veroorzaken. (105,106)

Interessant is te weten dat C-reactieve eiwit in indicator is om de mate waarin ontstekingen voorkomen in het lichaam weer te geven (bloedtest). Hoge niveaus C-reactief eiwit duidt op chronische ontsteking en een hoge voorspelbaarheid van aderverkalking en hartziekten.

Twee studies publiceerden in april 2003 het interessante verschil tussen de effecten van visolie, zonnebloemolie en lijnzaadolie in verband met het aanwezige C-reactieve eiwit in het bloed. (103,104)

Zowel visolie als zonnebloemolie had enig effect op C-reactief eiwit. Maar alleen lijnzaadolie liet het C-reactief eiwit dalen met 38%. Andere testen met andere markers voor ontsteking tonen aan dat alle bronnen van omega-3 een verlaagd effect hebben op chronische ontsteking. Deze resultaten tonen aan dat alleen alfa-linoleenzuur het C-reactieve-eiwit beduidend kan doen dalen.’