Drastisch tekort van vitamine C levert volgende Symptomen op.