Ongelukken met drinkwater door plastics, PFAS en giftige lozingen